Akutvårdsenheter och geriatriska vårdenheter tampas ofta med utmaningar kopplade till vårdtagarnas vårdbehov, antalet tillgängliga vårdplatser och tillgång till kapital.  

Detta leder till situationer där vårdpersonal och administratörer behöver göra svåra val.  Inom vården ska man inte behöva göra några kompromisser.  Du behöver ha tillgång till de rätta behandlingarna som ska kunna ges alla patienter som behöver dem.

Med ArjoHuntleighs hyresprogram kan du hantera komplexa vårdbehov genom möjligheten att hyra sjukvårdssängar och terapeutiska madrasser.  Att hyra utrustningen ger följande fördelar:

  • Tillgång till avancerade och beprövade behandlingsmöjligheter och sjukhussängar
  • Produkterna är tillgängliga när de behövs, där de behövs
  • Inget behov av att säkra stora investeringar
  • Eliminerar de reparations- och underhållskostnader som anläggningens inköpta produkter medför

ArjoHuntleigh tillhandahåller dig med produkter som är optimerade för bästa möjliga vård och hjälper dig att balansera kapitalbudgeten och driftbudgeten.

Beställning av hyressystem

Avanmälan hyressystem

Behöver du hjälp?

Kontakta ditt lokala kontor. .