Skräddarsydda lösningar

Med ett omfattande utbud av tilläggstjänster erbjuder FLEX Service skräddarsydda lösningar som passar just din vårdenhets unika behov vilket gör verksamheten garanterat effektiv.

Förbrukningsartiklar

Se till att din utrustning från ArjoHuntleigh förses med de bäst lämpade förbrukningsartiklarna och tillbehören, baserat på ArjoHuntleighs långa erfarenhet.

Teknisk utvärdering

Optimera verksamheten med en fullständig genomgång och utvärdering av den medicinska utrustning som används på vårdenheten.

Inspektion

Säkerställ att all utrustning fungerar så effektivt som möjligt genom en fullständig inspektion av alla dina enheter. Vid inspektionen kontrollerar och säkerställer vi också efterlevnad av lokala lagar och regler.

Tester

Certifierade tester gör att du kan vara extra förvissade om säkerheten för vårdtagare och vårdpersonal.

Utbildning

Garantera vårdpersonalens kliniska kompetens med heltäckande utbildning i hur all ArjoHuntleigh-utrustning ska användas.

Behöver du hjälp?

Kontakta ditt lokala kontor. .