Välj den flexibla lösning som passar just dina underhållsbehov.

  BAS  TRYGGHET
 PREMIUM 
Telefonsupport
 X  X  X
Säkerhetskontroll
 X  X  X
Provbelastning
 X  X  X
Dokumentation
   X  X
Förebyggande underhåll
 X  X  X
Servicegaranti
 X  X  X
Rabatt arbetskostnad övrig service
 X  X  X
Rabatt reskostnad övrig service
   X  X
Rabatt reservdelar
   X  X
Prioriterad hantering
     X
Arbetskostnad övrig service
     X
Reskostnad övrig service
     X
Reservdelar
     X
Total kostnadskontroll
     X

Behöver du hjälp?

Kontakta ditt lokala kontor. .