Control and Transparency - Fixed cost for your preventative maintenance, no hidden expenses
Optimised Performance - Get the most out of your equipment
Safety and Efficiency - Original manufacturer expertise to maintain the highest standards of care

Med Flex Service ser du till att få mesta möjliga nytta av din utrustning, säkerställer att allt fungerar som det ska och att vården har högsta möjliga standard.

Vårt team hjälper dig att optimera effektiviteten samtidigt som vårdtagarnas och vårdpersonalens säkerhet garanteras. Våra serviceavtal innebär ett nära samarbete med dig som kund med garanterad kostnadsinsyn och kontroll samt fast pris.

Vår service

Din framgång

På ArjoHuntleigh förstår vi din situation och fokuserar på att allt ska fungera optimalt:

  • En ökande äldre befolkning med allt färre händer som tar hand om dem
  • Behov av att fokusera på kärnverksamheten för bästa möjliga vård
  • Behov av större effektivitet och fortsatt fokus på vårdpersonalens säkerhet och vårdtagarensvärdighet
  • Transparenta och stabila utgifter utan oväntade kostnader
Vi på ArjoHuntleigh har mer än 50 års erfarenhet och arbetar ständigt för att skapa säkra och effektiva vårdmiljöer som också är kostnadseffektiva. Våra innovativa lösningar har höjt standarden på vårdmiljöer runt om i världen och lett till minskat antal onödiga skador på vårdpersonaloch vårdtagare – samtidigt som det ekonomiska resultatet förbättras. 

Obs! Det kan finnas lokala variationer

Behöver du hjälp?

Kontakta ditt lokala kontor. .