Handlingarna från European Wound Management Associations (EWMA) symposium finns tillgängliga att ladda ner.  

Klicka här för att ladda ner handlingarna från symposiet och få mer information om vad talarna sade om kopplingen mellan säker förflyttning av vårdtagare, skador hos vårdpersonal och vårdrelaterade trycksår.

Professor Michael Clark introducerade den första talaren; Rob Humrickhouse, Director of Clinical Services från Metropolitan Chicago Healthcare Council (MCHC) som inledde sin föreläsning med att betona vikten av säkerhetstänkande och alla faktorer som kan leda till skador inom vården. Rob följdes av Ed Hall, COO vid Stanford University Medical Network Risk Authority (SRA) i USA.  

Även Hanneke Knibbe, chef för LOCOmotion i Nederländerna, talade på symposiet och tog bland annat upp ISO:s tekniska rapport 12296 Ergonomi - Personförflyttningar inom hälso- och sjukvård. ArjoHuntleigh har tagit fram en lättläst sammanfattning av rapporten som du kan ladda ner genom att klicka här.

Behöver du hjälp?

Kontakta ditt lokala kontor. .