ArjoHuntleigh-ProACT-Management
ArjoHuntleigh-ProACT-Hygiene-Solutions
ArjoHuntleigh-ProACT-Nurse-and-Management-in-discussion

De vanligaste utmaningar som vårdenheter ställs inför idag har att göra med ekonomin.

Ekonomiska begränsningar tvingar många vårdenheter att reparera och underhålla utrustning långt efter att utrustningens rekommenderade livscykel har löpt ut vilket innebär att vårdtagare och vårdpersonal utsätts för onödiga risker.

ArjoHuntleigh har utvecklat en ny lösning med rådgivning som utformats för att hjälpa dig att förbättra din strategiska planering och leverera vård som håller hög kvalitet, inte bara i dag utan även i framtiden.

ProACT™ Solutions for Capital Equipment Planning har utformats för vårdenheter som vill maximera avkastningen på investeringar i utrustning, öka effektiviteten i verksamheten och höja kvaliteten på vården.

ArjoHuntleighs Mobilitetsgalleri™ är ett klassificeringsverktyg som kan användas för att analysera vårdtagarnas behov av hjälp inom olika avdelningar på enheten. Verktygets rekommendationer baseras på vårdtagarnas mobilitetsbehov, vilka vårdaktiviteter som utförs samt på miljökrav och personalens behov.  

ArjoHuntleighs experter kommer att

  • utvärdera dina befintliga behov (gammal utrustning, Mobilitetsgalleriet, säkerhetsproblem)
  • utveckla en tydlig åtgärdsplan i samråd med dig (automatiserad utarbetning av förslag för diskussion med ledningen) och
  • optimera din vårdenhet för bästa möjliga vård (förbättra kvaliteten på vården, förbättra säkerheten och effektivisera verksamheten).


Med hjälp av ProACT-strategin kommer ArjoHuntleigh att arbeta tillsammans med din organisation för att ta fram rekommendationer för en 5-årig kapitalplan som baseras på en utvärdering av din befintliga utrustning och dina vårdtagares mobilitetsrelaterade behov.

ProACT är den naturliga startpunkten för ett 3-årigt partnerskap med ArjoHuntleigh där målet är att förändra kulturen på vårdenheten genom initiativet Diligent™ Guaranteed Solutions.

Klicka på länken Kontakta oss och be att en ArjoHuntleigh-representant kontaktar dig för att diskutera en ProACT-utvärdering av din vårdenhet. Vi berättar gärna mer om vad ProACT handlar om och vad åtgärdsplanen kan innehålla.


Behöver du hjälp?

Kontakta ditt lokala kontor. .