ArjoHuntleigh-Carethermometer-computer-screen
ArjoHuntleigh-Carethermometer-nurses-and-patient
ArjoHuntleigh-Carethermometer-nurses-discussion

Det evidensbaserade verktyget Care Thermometer™ ger en effektiv och pålitlig överblick över områden där riktlinjerna för fysisk belastning och förebyggande av skador för vårdpersonal och vårdtagare kan förbättras.

Care Thermometer är ett webbaserat bedömningsverktyg för säker patientförflyttning som rekommenderas i ISO:s tekniska rapport 12296:2012, Ergonomi – Personförflyttningar inom hälso- och sjukvård. Ladda ner ArjoHuntleighs sammanfattning av rapporten här för att skaffa dig en överblick över evidensbaserade metoder för riskbedömningar när det gäller säkra patientförflyttningar och för att få mer information om hur man identifierar och tillämpar strategier och lösningar för att förebygga muskeloskeletala skador.

Care Thermometer är baserad på Mobilitetsgalleriet™ och dess principer som utgör grunden för andra kliniska bedömningar, som t.ex. Diligent™ Guaranteed Solutions och ProACT™ Solutions for Capital Equipment Planning.

Besök www.CareThermometer.com eller www.CareThermometer.com/elearning/ för mer information. Detta utvärderingsverktyg finns tillgängligt på många olika språk.

Över 3 500 bedömningar har genomförts online med hjälp av Care Thermometer i fler än 20 länder runtom i världen för att hjälpa vårdenheter att identifiera arbetsmoment där deras personal riskerar att skada ryggen.

Behöver du hjälp?

Kontakta ditt lokala kontor. .