ArjoHuntleigh-Assessments-Services-handheld-assessment-device
ArjoHuntleigh-Assessments-Services-managment-nurse-and-patient
ArjoHuntleigh-Nurse-and-Management-in-discussion

ArjoHuntleigh erbjuder ett heltäckande utbud av bedömningstjänster för att hjälpa vårdenheter att förbättra sina kliniska resultat och öka effektiviteten samtidigt som man minskar riskerna för både vårdpersonal och vårdtagare.

ArjoHuntleigh har utvecklat filosofin Positiva Åttan™ som åskådliggör de potentiella positiva effekterna – för både vårdpersonal och vårdtagare – av investeringar i förbättrade förflyttningar av vårdtagare.

Positiva Åttan identifierar tre förutsättningar för att stimulera mobilitetsrehabilitering: tillräckligt utrymme, rätt hjälpmedel och rätt arbetsteknik.

Dessa tre faktorer ligger till grund för många av ArjoHuntleighs bedömningstjänster tillsammans med Mobilitetsgalleriet™ som är ett klassificeringssystem med olika nivåer för vårdtagares funktionsmässiga rörlighet och behov. Med utgångspunkt i dessa tre förutsättningar tillhandahåller ArjoHuntleigh bedömningstjänsterna Diligent™ Guaranteed Solutions, ProACT™ Solutions for Capital Equipment Planning och Care Thermometer™ som används för att ta fram detaljerade analyser och för att hjälpa dig att jämföra dina rutiner med internationell bästa praxis. 

Rekommendationerna som baseras på analysresultaten hjälper vårdenheter att förbättra kvaliteten på vården och förbättra verksamhetens ekonomiska resultat och effektivitet samt minska riskerna för vårdpersonaloch vårdtagare.

ArjoHuntleigh har dessutom omfattande global erfarenhet av klinisk bedömning av trycksår och har tagit fram branschledande kvalitetsindikatorer som utvecklats i syfte att minska förekomsten av vårdrelaterade trycksår.  

Behöver du hjälp?

Kontakta ditt lokala kontor. .