Att designa en vårdenhet innebär vissa speciella utmaningar för arkitekten och den som ansvarar för planeringen.

Det är viktigt att vårdtagarnas och personalens fysiska och psykologiska behov uppfylls samtidigt som byggleverantörens fastställda budget hålls.

ArjoHuntleigh har flera decennier av erfarenhet när det gäller att arbeta med arkitekter, sjukvårdpersonal, chefer för vårdhem och personer som arbetar med daglig vård.

Vår djupa kunskap inom skadeförebyggande arbete, vård av vårdtagare, säker patientförflyttning, infektionsförebyggande åtgärder och kontroller och god vårdmiljö i allmänhet innebär att vi kan ge expertråd om de praktiska aspekterna av att planera konstruktionen av en vårdenhet: när det gäller allt från utrymmeskrav för arbetsområden och utrustning till tips om optimal utformning av slussrum.

Vi har tagit fram en uppsättning riktlinjer för vårdenheter med syftet att skapa bättre arbetsvillkor, högre livskvalitet för vårdtagare och bättre avkastning på investeringar.

ArjoHuntleigh har skapat ett bibliotek fyllt av information och tips om planering för vårdenheter som bland annat innefattar bedömningar av olika metoder för patientförflyttning och av kliniska problem, en lista över olika utrymmeskrav samt ArjoHuntleigh Guidebook for Architects and Planners.

Behöver du hjälp?

Kontakta ditt lokala kontor. .