Lösningar utvecklade med tanke på vårdtagare och vårdpersonal, säkerhet och riskhantering, kliniska resultat och att de ska vara lätta att använda och underhålla.

Lösningarna inkluderar profilsängar, sängar för bariatriska vårdtagare vars vikt överskrider den belastning som vanliga sjukhussängar klarar, samt terapeutiska sängar som hjälpa till att förebygga och behandla trycksår och lungkomplikationer.

Behöver du hjälp?

Kontakta ditt lokala kontor. .