ArjoHuntleighs heltäckande sortiment av sängskåp och sängbord ger flexibla förvaringslösningar vid sängen.

Enterprise™ sängskåp och sängbord är utmärkta extratillbehör till sjukhussängar.

Borden kan användas både när vårdtagare är i sängen och när de är placerade i en stol och ger ovärderligt stöd vid vardagsaktiviteter såsom när vårdtagaren läser, äter och dricker.

Sängskåpen ger praktiskt förvaringsutrymme för vårdtagares ägodelar och en fast bordsyta vid sängen.

Styv konstruktion kombinerat med släta icke-absorberande ytor säkerställer optimal slitstyrka och utmärkt infektionskontroll. Enterprise-sortimentets moderna design och material gör skåpen och borden till tilltalande lösningar för förvaring och stöd vid sängen.

Sängskåpen finns med 2 eller 3 lådor (lådor i ett enda gjutet stycke och släta ytor runtom för enkel rengöring) i blått, grått eller bokträådrad yta.

Sängborden är 710–1 080 mm höga och finns med fast samt en- och tvådels delvis lutbar bordskiva i blått, grått och med bokträådrad yta.

Behöver du hjälp?

Kontakta ditt lokala kontor. .