ArjoHuntleigh erbjuder ett stort sortiment av sjukhus- och hemvårdssängar som bidrar till en god infektionskontroll, förbättrad ergonomi, större komfort, säkerhet och användarvänlighet och främjar effektiv riskhantering.

I sortimentet ingår såväl sjukhussängar, förlossningssängar, vårdhemssängar, pediatriska sängar och bårar som relaterade tillbehör som är utformade för att stödja och hjälpa vårdtagaren och vårdpersonalen.

ArjoHuntleighs produkter bidrar till att minska fallrisker, förbättrar trycksårsprevention/behandling och främjar vårdtagares självständighet och komfort.

Behöver du hjälp?

Kontakta ditt lokala kontor. .