ArjoHuntleigh tillhandahåller en omfattande portfölj med prisvärda och lättanvända Therapeutic Support Systems™ som tillgodoser hemvårdsvårdtagares/-patienters och vårdgivares kliniska behov.

Våra hemvårdslösningar är utformade för att tillgodose vårdtagares/patienters och vårdgivares behov i hemvården.

Vi förstår utmaningarna som vårdgivare möter när de sköter vårdtagare/patienter ned flera kroniska hälsotillstånd i deras hem.

Våra evidensbaserade lösningar är utformade för att vara prisvärda, lättanvända och säkra, och vi erbjuder sömlös service och sömlöst stöd för både vårdtagaren/patienten och vårdgivaren.

Behöver du hjälp?

Kontakta ditt lokala kontor. .