Alpha Active 4
Alpha Trancell Delux
Alpha Response

ArjoHuntleigh erbjuder en omfattande portfölj med system för behandlingsstöd som tillgodoser de kliniska behov som vårdtagare/patienter med kroniska hälsoproblem inom äldreomsorgen har.

Vi stöder också utbildning av vårdgivare och deras säkerhet och hjälper vårdenheter att uppfylla budgetmålen.

ArjoHuntleighs lösningar för äldreomsorg är utformade för att tillgodose de behov som vårdtagarna/patienterna, vårdgivaren och vårdenheten har.

Vi förstår de utmaningar som man möter inom äldreomsorgen när det gäller att sköta vårdtagare/patienter med flera olika kroniska hälsoproblem samtidigt som man måste hålla ner kostnaderna och personalomsättningen.

Våra evidensbaserade lösningar för äldreomsorgen tar inte bara hand om prevention och behandling av trycksår av grad I till IV, utan är också utvecklade för att vara enkla och säkra att använda.

Vi tillhandahåller kontinuerlig träning, stöd och utbildningsprogram för vårdgivare, och vi hjälper vårdenheter att styra sina kostnader genom att förbättra vårdresultaten och erbjuda flera skräddarsydda program.

Vårdgivarsäkerhet, kliniskt stöd, utbildning, sömlös service och mätbart ekonomi- och hälsoutfall är huvudfokus för våra lösningar.

Behöver du hjälp?

Kontakta ditt lokala kontor. .