Ett heltäckande sortiment med madrassystem som tillgodoser patienters behov inom akutvården och säkerställer vårdpersonalens säkerhet, hälsa och ekonomiska mål.

ArjoHuntleighs akutvårdslösningar är utformade för att tillgodose såväl behoven hos patienter som vårdpersonal inom akutvård. 

Vi förstår de utmaningar som akutvårdsenheter står inför vad gäller hanteringen av patienter som kräver intensivvård och de krav som samtidigt ställs på att förbättra arbetsmiljö, säkerhet och ekonomi.

Vi erbjuder ett antal evidensbaserade lösningar som tillgodoser en mängd olika akuta behov hos vårdtagare/patienter, från prevention och behandling av trycksår sårgrad 1-4.

Vi hjälper vårdenheter att uppfylla sina mål genom att erbjuda flexibla hyresalternativ och andra skräddarsydda program för enklare hantering av de finansiella aspekterna.

Vårdpersonalens säkerhet, klinisk support, utbildning, skräddarsydd service och ett mätbart ekonomiskt utfall är våra lösningars huvudfokus.

Behöver du hjälp?

Kontakta ditt lokala kontor. .