En heltäckande portfölj med avancerade madrassystem som är utformade för att ge bättre vårdresultat för vårdtagare/patienter genom att de bidrar till att behandla och förebygga komplikationer i samband med immobilitet.

ArjoHuntleighs sortiment av madrassystem omfattar såväl växelvis tryckavlastande ersättningsmadrasser och toppmadrasser som skummadrasser.

Samtliga madrassystem är utformade för att antingen förebygga eller behandla trycksår på ett effektivt sätt. 

Sortimentet innehåller också speciallösningar för överviktiga patienter och unika intensivvårdslösningar för patienter.

Behöver du hjälp?

Kontakta ditt lokala kontor. .