Maxi Move
Maxi Twin
Tenor

Lyftar som är lätta att förstå, enkla att använda och som säkerställer maximal komfort för vårdtagaren.

ArjoHuntleighs lyftar för vårdtagare är i dag etablerade som det mest ergonomiska valet för all vårdpersonal.

På det största sjukhuset såväl som på det allra minsta vårdboendet riskerar vårdpersonalen ständigt att drabbas av svåra ryggsmärtor och skador på grund av det manuella arbetet vid förflyttningar av vårdtagare.

Med de rätta hjälpmedlen på plats kan säkerheten för vårdpersonalen förbättras och kostnaderna kopplade till muskeloskeletala skador kan minskas.

Behöver du hjälp?

Kontakta ditt lokala kontor. .