Uppresning av vårdtagare från liggande till sittande på sängkanten är av största vikt för att man ska kunna erbjuda en god vård men görs förflyttningen manuellt utsätts vårdgivarna varje dag för risken att drabbas av ryggskador.

Uppresning från liggande till sittande på sängkanten är ett viktigt moment som vårdgivare måste utföra flera gånger per dag och man använder ofta riskfyllda manuella metoder som dessutom är onödigt obekväma för vårdtagarna.

Jämfört med andra yrkesgrupper är förekomsten av ryggskador sex gånger så hög inom gruppen sjukvårdsanställda1. 80 % av alla vårdanställda drabbas av en skada direkt kopplad till patientvården under sin karriär2.

Referenser

1. Dawson, A. et al (2007). Interventions to Prevent Back Pain and Back Injury in Nurses: A Systematic Review, Occup Environ Med, 64.

2. Cohen, M.H. et al (2010). Patient Handling and Movement Assessments: A White Paper, Health Guidelines Revision Committee Specialty Subcommittee on Patient Movement FGI.

Behöver du hjälp?

Kontakta ditt lokala kontor. .