ArjoHuntleigh erbjuder ett heltäckande sortiment med friktionsminskande hjälpmedel – allt du behöver för att på ett säkert sätt utföra en mängd olika moment som t.ex. förflyttningar i sidled och ompositionering av vårdtagare i sängen.

Enklare och säkrare arbetsuppgifter

Förflyttningar i sidled, att sätta vårdtagaren upprätt, att flytta vårdtagaren i sängen eller vända vårdtagaren från ena sidan till den andra är typiska uppgifter som kan utföras enkelt och med minimal stress med hjälp av ArjoHuntleighs friktionsminskande hjälpmedel.

Ett brett sortiment av glidlakan med handtag och tubformade glidlakan har tagits fram för att möta behoven och utmaningarna inom akutvården och äldreomsorgen. Engångshjälpmedlet MaxiOnce™ är idealiskt för sjukhus eller vårdenheter med hög genomströmning av vårdtagare och som har höga krav på infektionskontroll. De vårdtagarspecifika engångsselarna MaxiSlide Flites™ används av vårdtagaren under hela vistelsen på sjukhuset eller vårdenheten, och de tvättbara och återanvändbara glidlakanen MaxiSlides™ är lämpliga både inom akutsjukvård som inom äldreomsorgen.

Behöver du hjälp?

Kontakta ditt lokala kontor. .