VTE-preventionsmanschetter

Lätta manschetter som andas för DVT-prevention

Utvecklade för att skapa god komfort för patienten, enkelhet för användaren och flexibilitet för vårdenheter. Flowtron®-manschetter är effektiva när det gäller att förebygga djup ventrombos (DVT).

Enkel och effektiv DVT-prevention

Att lägga tryck på en arm eller ett ben med Flowtron-manschetter ökar blodflödet i armens eller benets djupa vener. Detta minskar i sin tur venös stas (1) och stimulerar fibrinolys (2), vilket är kroppens naturliga metod för att förhindra och bryta ned blodproppar.

Komfort och compliance

Lätta tygmanschetter som andas säkerställer komfort och hjälper till att förhindra värme- och fuktökning.

Lätt identifierbara manschetter betyder en visuell bekräftelse för att säkerställa att patientens ordinerade DVT-preventionsbehandling efterlevs.

  1. Morris & Woodcock (2004) AofS; 239(2):162–171.
  2. Morris, Giddings, Ralis et al. (2006) J0VS; 44(5): 1039–1045.

Behöver du hjälp?

Kontakta ditt lokala kontor. .