Intermittent pneumatisk kompressionsbehandling (IPC) är ett viktigt hjälpmedel som används i stor utsträckning för behandling av lymfatiska sjukdomstillstånd.

I befintliga behandlingsprotokoll ingår lyft av ben och armar, följsamma kompressionsmanschetter, massage och intermittent pneumatisk kompressionsbehandling (IPC) som en del av den avsvällande terapin.

Flowtron® är ett internationellt erkänt varumärke vars signum är kvalitet, tillförlitlighet och utmärkt service.

Flowtron Hydroven 3-systemet för intermittent pneumatisk kompression (IPC) ger kliniskt effektivt dynamiskt tryck utan ingrepp på armar och ben för behandling av många olika kärl- och lymfrelaterade problem, inklusive venösa bensår, perifert och traumatiskt ödem samt kronisk venös insufficiens.

Dess flexibla och ergonomiska design gör att du kan välja mellan en- eller trekammarkompression från en mängd olika arm- och benmanschetter som drivs med samma pump.

Intermittent pneumatisk kompression (IPC) efterliknar den naturliga fysiologiska mekanismen i musklernas pumpverkan som återför vätska till kärl- och lymfsystemet. IPC är en säker, icke-invasiv och lättanvänd behandling, och det finns klinisk evidens för att behandling med Flowtron tolereras väl av patienter och medför liten risk för komplikationer (1).

Tillgängliga data tyder på att IPC-behandlingens icke-invasiva natur är en av dess fördelar.

1. Kumar S, Samraj K, Nirujogi V, Budnik J and Walker M (2002) Intermittent pneumatic compression as an adjuvant therapy in venous ulcer disease. Journal of Tissue Viability 12 (2):42-50.

2. Rowland J (2000) Intermittent pump versus compression bandages in the treatment of venous leg ulcers. Aust / NZ Journal of Surgery (70): 110-113.

Behöver du hjälp?

Kontakta ditt lokala kontor. .