I ArjoHuntleighs portfölj för kompressionsbehandling finns ett heltäckande sortiment med tillförlitliga, kliniskt beprövade pumpar och manschetter för att främja säker och effektiv prevention av djup ventrombos (DVT) och behandling av ödem.

Intermittent pneumatiskt kompression efterliknar den naturliga fysiologiska mekanismen i musklernas pumpverkan som återför vätska till kärl- och lymfsystemet.

Intermittent pneumatisk kompression är en säker, lättanvänd och vältolererad metod för prevention av DVT och behandling av ödem.

Ett flertal oberoende kliniska studier och riktlinjer stödjer användningen av intermittent pneumatisk kompression som en effektiv terapeutisk metod, och specifika studier om vårdtagarkomfort stödjer användningen av Flowtron ®-manschetter som ett väl tolererat produktsortiment som uppfyller alla krav.

ArjoHuntleighs pumpsortiment för intermittent pneumatisk kompression med Flowtron ACS800 och Flowtron Universal för DVT-prevention, och Flowtron Hydroven 3 och Flowtron Hydroven 12 för ödem/ lymfödembehandling utgör tillsammans med tillhörande manschetter en heltäckande serie av tillförlitliga och kostnadseffektiva produkter som stöder alla kliniska krav.

Behöver du hjälp?

Kontakta ditt lokala kontor. .