Carendo
Carino

ArjoHuntleighs duschutrustning hjälper till att minska risken för skador vid duschning, förbättrar effektiviteten i duschprocessen och ökar vårdtagarens komfort och värdighet.

Arbetsrelaterade muskel- och skelettskador som är kopplade till vården av vårdtagare har varit ett problem i årtionden. Vårdpersonalen löper störst risk att skadas då deras arbete ofta inbegriper förflyttningar och lägesförändringar av vårdtagaren. ArjoHuntleighs duschutrustning bidrar till att minska denna risk och gör duschandet mer effektivt.

Hygienrutiner är några av de mest intima uppgifter som vårdpersonalen utför och ArjoHuntleighs duschutrustning är utformad för att ge en bekväm och värdig upplevelse för vårdtagarna.

Behöver du hjälp?

Kontakta ditt lokala kontor. .