Badlösningar
Hygienlyftar
Carevo
Carendo
Carmina

ArjoHuntleighs hygienprodukter minskar arbetsbelastning, ökar effektiviteten och förbättrar livskvaliteten för vårdtagare.

Daglig hygien

Sortimentet med dusch- och hygienprodukter möjliggör säkra och effektiva hygienrutiner för alla olika typer av vårdtagare. Lättanvänd utrustning ger bästa möjliga stöd och aktivering för alla vårdtagare, oavsett mobilitetsnivå, och säkerställer ergonomiska arbetssituationer för vårdpersonal.

Bad och välbefinnande

ArjoHuntleighs badsystem garanterar en optimal miljö för att kunna ge vård av hög kvalitet och för att ge goda arbetsvillkor genom hela den assisterade badrutinen. Vi tillhandahåller flexibla lösningar för att uppfylla säkerhets- och komfortbehoven i centrala badutrymmen.

Behandling av brännskador

Gemensamt för alla brännskadeprodukter från ArjoHuntleigh är att de kan lösa den svåra uppgiften att överföra och transportera en vårdtagare från sängen till badet. ArjoHuntleighs bad gör att du kan dra nytta av fördelarna med att komma ner i vatten. Varmt vatten är smärtstillande och flytförmågan underlättar arm- och benrörelser.

 

Behöver du hjälp?

Kontakta ditt lokala kontor. .