Här hittar du hela vår produktportfölj som omfattar medicinsk utrustning och integrerade lösningar för förflyttningar, hygien, vårdsängar och madrassystem, kompressionsutrustning för sårläkning och förebyggande av djup ventrombos.


Avancerade madrassystem för goda kliniska resultat 

En heltäckande portfölj med avancerade madrassystem som är utformade för att ge bättre vårdresultat för vårdtagare/patienter genom att de bidrar till att behandla och förebygga komplikationer i samband med immobilitet.

Läs mer ...


 

ArjoHuntleigh erbjuder många olika lösningar för säkra förflyttningar av vårdtagare.

Läs mer ...


Kompressionsbehandling för VTE-prevention och ödembehandling 

I ArjoHuntleighs portfölj för kompressionsbehandling finns ett heltäckande sortiment med tillförlitliga, kliniskt beprövade pumpar och manschetter för att främja säker och effektiv prevention av djup ventrombos (DVT) och behandling av ödem.

Läs mer ...


Stort sortiment av sjukvårdssängar för ökad säkerhet, komfort och effektivitet 

ArjoHuntleigh erbjuder ett stort sortiment av sjukhus- och hemvårdssängar som bidrar till en god infektionskontroll, förbättrad ergonomi, större komfort, säkerhet och användarvänlighet och främjar effektiv riskhantering.

Läs mer ...


Hygienprodukter för att förflytta och öka välbefinnandet för vårdtagare 

ArjoHuntleighs hygienprodukter minskar arbetsbelastning, ökar effektiviteten och förbättrar livskvaliteten för vårdtagare.

Läs mer ...

Behöver du hjälp?

Kontakta ditt lokala kontor. .