Venös tromboembolism, även kallad VTE, inträffar när en blodpropp uppstår i en ven. VTE anses vara 25 gånger dödligare än vårdrelaterade virusinfektioner.

VTE är ett stort internationellt hälsoproblem som vanligtvis uppstår hos inneliggande patienter. Över en miljon fall av VTE, inklusive tillstånd med dödlig utgång, inträffar varje år i Europa. De flesta av dessa fall inträffar på sjukhus.

Enligt en studie som utförts på 68 000 patienter i 32 länder används inte effektiva metoder för VTE-prevention i lika stor utsträckning som det rekommenderas inom vården.

Kostnadseffektiva åtgärder innefattar mekanisk profylaxbehandling som anses vara ett icke-invasivt alternativ för högriskpatienter. I kombination med medicinering är mekanisk profylaxbehandling särskilt effektivt när det gäller att förebygga VTE.

Om du vill veta mer om hur ArjoHuntleigh kan hjälpa till att förebygga DVT och LE, vänligen kontakta en ArjoHuntleigh-representant eller fortsätt att läsa om vårt breda utbud av produkter, lösningar och tjänster här.

Källa: Understanding VTE, Royal College of Nursing, 2012. http://www.rcn.org.uk/development/practice/cpd_online_learning/nice_care_preventing_venousthromboembolism/understanding_vte

Behöver du hjälp?

Kontakta ditt lokala kontor. .