Trots förbättringar inom trycksårsprevention vid många vårdenheter drabbas fortfarande cirka 20 % av alla vårdtagare akutvårdsmiljöer av trycksår.

Ett trycksår är en skada som ofta utvecklas hos vårdtagare som befinner sig i samma position med kroppen under längre tid. Dessa sår är mycket smärtsamma och kan leda till bestående funktionsnedsättningar och i extrema fall till amputation, organsvikt och död. Ett allvarligt sår kan orsaka omfattande förstörelse av muskler, senor och ben. Problemet är dessutom inte begränsat till akutvården. Mer än hälften av alla sår förekommer inom äldreomsorgen.

Forskningen och experterna är eniga om att en överväldigande majoritet av de trycksår som uppkommer vid vårdenheter kan och bör förebyggas. I EPUAP / NPUAP International Pressure Ulcer Guidelines utgivna 2009 beskrivs tydligt enkla rutiner för att förebygga sår.

Den ekonomiska bördan för vårdpersonalen är av stor betydelse. Exempelvis använder man i Storbritannien 4 % av det årliga nationella sjukvårdsbudgeten till prevention och behandling av trycksår. I USA beräknas man spendera cirka 18 miljoner dollar varje år på vårdtagare som lider av sår. Sjuksköterskor anses ha en central roll och vara drivande när det gäller att framgångsrikt förebygga sår, minska kostnaderna för sårvård för vårdpersonalen och förbättra vårdtagarnas upplevelse av vården.

Experter är i allmänhet optimistiska vad gäller att uppnå målet att förhindra onödiga trycksår i alla vårdmiljöer genom användning av framgångsrika preventionsstrategier och övergripande kliniska riktlinjer.

Om du vill veta mer om hur ArjoHuntleigh kan hjälpa till att förebygga trycksår ska du kontakta en ArjoHuntleigh-representant eller fortsätta läsa om vårt breda utbud av produkter, lösningar och tjänster här.

Källor: NHS (2010). NHS to adopt zero tolerance approach to pressure ulcers, National Patient Safety Agency, http://www.npsa.nhs.uk/corporate/news/nhs-to-adopt-zerotolerance-approach-to-pressure-ulcers/ Moore, Z. (2011). A randomized controlled clinical trial of repositioning, using the 30° tilt,- for the prevention of pressure ulcers, Journal of Clinical Nursing Shoker, H. (2010). Taking the Pressure off NHS Resources: Walsall Hospital’s NHS Trust Pilots ArjoHuntleigh’s Pressure Ulcer Prevention and Outcome Assessment, ArjoHuntleigh Getinge Group

Behöver du hjälp?

Kontakta ditt lokala kontor. .