Det går att förhindra att vårdtagare på vårdenheter faller och skadar sig. Förebyggande strategier med utgångspunkt i åsikter och rekommendationer från ett team bestående av vårdpersonal med olika bakgrund har visat sig ge optimala resultat när det gäller att minska fallolyckor inom vården.

Förebyggande av fallolyckor är en stor utmaning för vårdpersonal. Fallolyckor är vanliga företeelser på både sjukhus och vårdhem och de kan leda till potentiellt livshotande skador.

Det finns många olika förebyggande strategier som är inriktade på specifika risker, men preventionsprogram som utformats för att förebygga flera olika riskfaktorer och införliva ett flertal olika lösningar har visat sig vara den mest effektiva metoden. Dessa lösningar innefattar riskbedömning för vårdtagare, identifiering och modifiering av potentiella risker i vårdmiljön, införande av säkrare förflyttningshjälpmedel för vårdtagare samt ordinering av höga doser D-vitamin.

Om du vill veta mer om hur ArjoHuntleigh kan bidra till att förebygga fallolyckor, vänligen kontakta en ArjoHuntleigh-representant eller fortsätt att läsa om vårt breda utbud av produkter, lösningar och tjänster här.

Källa: Cameron, I. et al. (2010). Interventions For Preventing Falls in Older People in Nursing Care Facilities and Hospitals, The Cochrane Collaboration, Wiley

Hur relevant tycker du den här informationen är?

Inte alls

Mycket

Behöver du hjälp?

Kontakta ditt lokala kontor. .