Diligent™ Guaranteed Solutions är ett skadeförebyggande program som leds av ett klinisk konsultteam som vägleder och utbildar ledning och personal i att säkert förflytta vårdtagare tidigt i vårdprocessen. 

De flesta personalolyckor i dagens vårdorganisationer sker i samband med att vårdtagare förflyttas inom en enhet.

Varje unikt och ekonomiskt garanterat Diligent-program skapar varaktig kulturell förändring som resulterar i att färre vårdtagare och vårdpersonal skadas, hjälper till att eliminera vårdrelaterade tillstånd och kortar ned vårdtiden.

(Klicka på dessa länkar för att läsa mer)

Behöver du hjälp?

Kontakta ditt lokala kontor. .