Ryggskador vid vårdenheter kan förebyggas. Ingripanden som åtgärdar flera riskfaktorer och anpassar rutiner för patientförflyttning efter vårdpersonalens särskilda behov visar sig vara mycket effektiva när det gäller att minska skadefrekvensen för såväl personal som vårdtagare.

Dessa evidensbaserade program innehåller introduktion av bättre utrustning för att skapa säkra patientförflyttningar, riktlinjer där lyft inte är tillåtna, tydlig riskbedömning och omskolning. Genom att åtgärda flera faktorer vid en enhet minskar förflyttningsprogrammen för vårdtagare framgångsrikt antalet fall av skador inom vården som redan från början kunde ha förhindrats.

Vårdpersonal på såväl sjukhus som vårdhem har bland de högsta nivåerna av arbetsrelaterade ryggskador jämfört med andra yrken. Ryggskador uppstår som ett resultat av arbetsflöden med dålig ergonomi; flöden som istället borde göra det möjligt för vårdpersonal att på ett säkert sätt förflytta vårdtagare utan risk för skada. Ryggskador står för över 70 % av skadorna bland vårdpersonal.

Vårdpersonalen står inför utmaningen att ständigt hitta och skola om ny personal vilket urholkar dem på värdefulla resurser. Över hälften av all vårdpersonal drabbas någon gång under karriären av en skada som gör att de blir sjukskrivna.

Om du vill veta mer om hur ArjoHuntleigh kan bidra till att förebygga arbetsrelaterade skador kan du kontakta en ArjoHuntleigh-representant eller fortsätta läsa om vårt breda utbud av produkter, lösningar och tjänster här.

Källa: Vecchio, N. et al. (2010). Work-Related Injury Among the Nursing Profession: An Investigation of Modifiable Factors, Griffith Business School, Griffith University

Behöver du hjälp?

Kontakta ditt lokala kontor. .