Varje år resulterar tillbud i vårdmiljöer i onödiga skador för både vårdtagare och vårdpersonal vilket driver upp kostnaderna och urholkar vården på värdefulla resurser.

Vi vet att vård och omsorg behöver lösningar som skyddar det ekonomiska resultatet mot kostnader för tillbud och förbättrar slutresultatet genom säker processeffektivisering.

Vår produktportfölj är utformad för att stödja alla insatser för att minska förekomsten av tillbud. För att säkerställa att den personal som arbetar med våra produkter uppnår maximalt resultat har vi skapat Diligent™ Guaranteed Solutions, ett skadeförebyggande program som leds av en klinisk konsultgrupp, för att skapa en varaktig kulturell förändring i vårdenheter.

 

Hur relevant tycker du den här informationen är?

Inte alls

Mycket

Behöver du hjälp?

Kontakta ditt lokala kontor. .