Listan över vanliga frågor har satts samman för att besvara vanliga frågor som kan uppstå vid klinisk praxis och på marknader där den kliniska evidensen är knapp.

Det är viktigt att man tar hänsyn till alla aspekter av vårdtagarens vård samt att man använder sig av en klinisk bedömning och fattar beslut utifrån svaren.

Om du inte hittar något svar på din fråga här kan du skicka den till Clinical@ArjoHuntleigh.com så försöker vi svara på den och lägga upp svaret på denna webbsida så att också andra får hjälp i framtiden.

F. Om en vårdtagare har ett trycksår och behöver sitta eller ligga på det under viss tid, är det då bättre att låta cellerna växla under såret eller att avlasta såret helt?

S. Det finns flera olika åsikter om sårläkning och tyvärr finns det inget definitivt svar eftersom det beror på var såret finns, dess ursprung, patientens allmäntillstånd och hur väl stödytan fungerar.

F. Kan jag använda draglakan på AKTIVA (växlande tryck) terapeutiska madrasser?

S. Använd ett draglakan som påverkar madrassens prestanda så lite som möjligt.

Vi förstår att du kanske vill använda draglakan. Därför ger vi följande råd:

1 Se till att lakanet har rätt storlek för att passa en luftfylld madrass med djupa celler så att sträckning eller veck inte påverkar nyttan med tryckomfördelning i samband med celltömning.

2 Använd fyrvägsstretch för minimal störning av celltömningen i aktiva terapiytor och ytor med växlande tryck. Detta är också viktigt vid användning av ytor med reaktivt/konstant lågt tryck där trycket minskas genom nedsänkning och omslutning av kroppen. Effekten är förmodligen mindre markant i reaktiva system, men ytterligare arbete krävs.

3 Se till att lakanet inte förhindrar observation av och åtkomst till madrasskontroller som Wound Valves.

4 Se till att lakanet inte begränsar möjligheten att komma åt, observera eller använda HLR-kontroller.

5 Om draglakan används för första gången för en vårdtagare som tidigare vårdats på ett vanligt, löst sittande lakan ska du inte anta att intervallen för lägesändring och hudbedömning förblir desamma.

Behöver du hjälp?

Kontakta ditt lokala kontor. .