Vad är säker förflyttning? Det handlar om mycket mer än utrustningen.

De erfarenheter vi fått efter att i årtionden ha lyssnat på och samarbetat med personal från vården har gjort det möjligt för oss att identifiera och tillhandahålla nyckelelementen för säkra förflyttningar, inklusive mobilisering av vårdtagare.

Säkra förflyttningar definieras i ISO/TR 12296:2012 som ”alla aktiviteter som kräver kraft för att knuffa, dra, lyfta, sänka ned, överföra eller på något sätt stödja en person eller kroppsdel”.

Våra mål med att implementera säkra förflyttningar och mobilitet för vårdtagare är:

  • Att förbättra vårdpersonalens arbetsförhållanden genom att minska risken för fel-/överbelastningar och därav följande sjukskrivning och kostnader.
  • Att säkerställa vårdtagares vårdkvalitet, säkerhet och värdighet inklusive personlig hygien.

ArjoHuntleigh skapar ett skräddarsytt paket som optimerats för att uppfylla individuella vårdenheters behov baserat på såväl klinisk evidens och överenskommen bästa praxis som nationella och internationella riktlinjer.

Behöver du hjälp?

Kontakta ditt lokala kontor. .