Filosofin Positiva Åttan™ åskådliggör de potentiella positiva effekterna för både vårdpersonal och vårdtagare som kommer av investeringar i förbättrade patientförflyttningar.

Visa Positiva Åttan inom äldreomsorgen Visa Positiva Åttan inom äldreomsorgen

Visa Positiva Åttan i akutvården Visa Positiva Åttan i akutvården

Mobilitet är nyckeln till att uppnå högre vårdkvalitet

Positiva Åttan identifierar tre nödvändiga förutsättningar för att stimulera mobilitet:

  • tillräckligt med utrymme för rätt hjälpmedel och rätt arbetsteknik,
  • tillhandahållande av rätt hjälpmedel för att supportera vårdtagarens funktionella mobilitet,
  • tillämpning av bästa praxis vad gäller omvårdnad genom korrekt ergonomisk arbetsteknik.

Förbättrad mobilitet – en sund investeringsstrategi

Investeringar för att säkerställa att Positiva Åttans tre förutsättningar uppfylls ger fördelar tack vare mindre vårdberoende vårdtagare och större effektivitet från vårdpersonalen.

Vårdmiljö

Vårdmiljön är av avgörande betydelse för tillämpningen av Positiva Åttans principer. ArjoHuntleigh har utvecklat nya varianter av filosofin för att återspegla de olika vårdmålen inom akut- och hemvård.

I videon ovan beskriver Dr Mark Porter de psykologiska och fysiska effekterna som immobilitet medför.

Behöver du hjälp?

Kontakta ditt lokala kontor. .