ArjoHuntleigh Knowledge Mobility Gallery Emma Long

Denna vårdtagare kan inte bidra aktivt till eller utföra några dagliga aktiviteter själv.

Om vårdpersonalen skulle assistera vårdtagaen utan att vidta särskilda försiktighetsåtgärder kan det leda till att vårdpersonalen överbelastas. För att undvika risk för överbelastning bör hjälpmedel användas. Vårdtagaren kan inte aktivt hjälpa till vid förflyttningen.

I Emmas fall anses det inte längre viktigt att stimulera hennes mobilitet för att hon ska kunna bidra vid förflyttningar och bli mer aktiv. För vissa vårdtagare i slutstadierna av cancersjukdom eller Alzheimers sjukdom är sådan stimulans inte önskvärd eller måste ibland undvikas. En vårdtagare som väljer att spara sin energi för att ta emot besökare och därför håller sig passiv under vårdprocessen kan också tillhöra den här gruppen.

Att främja eller stimulera mobilitet och aktivering av vårdtagaren är inte längre en del av vårdplanen. Att tillhandahålla optimal vård och/eller förhindra komplikationer som kan uppstå på grund av immobilitet, t.ex. genom att tillhandahålla god hudvård, bör prioriteras. Emma förflyttas med hjälp av utrustning som t.ex. en sellyft.

Målet är att undvika komplikationer som orsakas av långvarigt sängliggande och att se till att hon har det så bekvämt som möjligt.

Egenskaper:

  • Kan vara nästan helt sängliggande, kan endast sitta i specialstol
  • Helt beroende av vårdpersonalen
  • Hög risk för dynamisk och statisk överbelastning om korrekta hjälpmedel inte används
  • Stimulering och aktivering är inget primärt mål

Behöver du hjälp?

Kontakta ditt lokala kontor. .