ArjoHuntleigh Knowledge Mobility Gallery Doris Long

Denna vårdtagare kan inte själv utföra dagliga aktiviteter eller aktivt bidra på ett väsentligt eller tillförlitligt sätt.

Om vårdpersonalen skulle assistera vårdtagaren utan att vidta särskilda försiktighetsåtgärder kan det leda till att vårdpersonalen överbelastas. För att undvika risk för överbelastning bör hjälpmedel användas. Denna vårdtagare kan inte bidra i någon större utsträckning vid förflyttningar.

Det är dock viktigt att aktivera dessa vårdtagare så ofta och mycket som möjligt. Förflyttning med en sellyft kan vara en del av den assistans som Doris får. Prevention av problem som är kopplade till immobilitet ingår också, t.ex. genom tillhandahållande av god hudvård.

Det är viktigt att bromsa försämringen av hennes mobilitet.

Egenskaper:

  • Kan inte stå upp och kan inte bära upp vikt. Kan sitta om det finns bra stöd.
  • Är beroende av vårdpersonalen i de flesta situationer
  • Hög risk för dynamisk och statisk överbelastning om korrekta hjälpmedel inte används
  • Det är mycket viktigt att stimulera funktionell mobilitet

Behöver du hjälp?

Kontakta ditt lokala kontor. .