ArjoHuntleigh Knowledge Mobility Gallery Carl Long

Denna vårdtagare kan inte utföra dagliga aktiviteter utan hjälp men kan bidra till eller delvis utföra aktiviteten själv.

Om vårdpersonalen skulle assistera vårdtagaren utan att vidta särskilda försiktighetsåtgärder kan det leda till att vårdpersonalen överbelastas. Den resulterande belastningen för vårdpersonalen skulle överskrida gränsen för säker arbetsbelastning vid manuell hantering och gränsen för statisk belastning. I sådana fall bör hjälpmedel användas för att förhindra att vårdpersonalen utsätts för alltför stor belastning.

Vårdtagare med denna mobilitetsnivå kan dock aktivt bidra vid förflyttningar och det är viktigt att de behåller eller förbättrar sin rörlighetsförmåga så mycket som möjligt. I den assistans som Carl får kan t.ex. förflyttning med ett stå- och reshjälpmedel ingå. Det är viktigt att stimulera Carls kvarvarande rörelseförmåga och bromsa försämringen av hans mobilitet.

Egenskaper:

  • Kan delvis stödja på minst ett ben.  Sitter ofta i rullstol och har viss stabilitet i bålen
  • Är beroende av vårdpersonalen i många situationer
  • Risk för dynamisk och statisk överbelastning kan uppstå om korrekta hjälpmedel inte används
  • Det är mycket viktigt att stimulera funktionell mobilitet

Behöver du hjälp?

Kontakta ditt lokala kontor. .