ArjoHuntleigh Knowledge Mobility Gallery Barbara Long

Denna vårdtagare kan utföra vissa dagliga aktiviteter utan hjälp och den assistans hon behöver är i allmänhet inte fysiskt krävande för vårdpersonalen.

Assistansen kan bestå av verbalt stöd, återkoppling eller vägledning men lätt fysisk hjälp kan också behövas och ges t.ex. i kombination med enklare hjälpmedel (gåhjälpmedel, stöd eller handtag) eller genom anpassning av vårdtagarens vårdmiljö. Den rörelsekapacitet som Barbara fortfarande har kvar bör stimuleras.

Egenskaper: 

  • Kan stötta sig själv i viss grad och använder rullator eller liknande
  • Är beroende av vårdpersonalen i vissa situationer.
  • Vanligtvis ingen risk för dynamisk överbelastning för vårdpersonalen. Risk för statisk överbelastning kan uppstå om korrekta hjälpmedel inte används
  • Det är mycket viktigt att stimulera funktionell mobilitet

Behöver du hjälp?

Kontakta ditt lokala kontor. .