ArjoHuntleigh Knowledge Mobility Gallery Albert Long

Den här vårdtagaren kan utföra dagliga aktiviteter självständigt, utan hjälp från någon annan.

Vårdtagaren kan behöva särskilda hjälpmedel. I allmänhet finns det ingen risk för att vårdpersonalen överbelastas fysiskt. Albert kräver noggrann övervakning.

Egenskaper:

  • Rörlig men kan använda en käpp eller liknande som stöd
  • Självständig, kan tvätta och klä sig själv
  • I regel ingen risk för dynamisk eller statisk överbelastning för personalen
  • Det är mycket viktigt att stimulera funktionell mobilitet

Behöver du hjälp?

Kontakta ditt lokala kontor. .