DVT (djup ventrombos eller blodpropp i benen) är ett vanligt och relativt allvarligt tillstånd som drabbar miljontals människor i hela världen varje år.

De goda nyheterna är att tillståndet är relativt enkelt att förhindra med rätt medicinsk behandling och förebyggande åtgärder.

Varför är DVT ett så stort problem?

DVT är ett obehagligt och smärtsamt tillstånd som vanligtvis uppstår i en vad eller ett lår och som kan leda till allvarliga komplikationer. Om ett fragment av blodproppen skulle lossna och fastna i lungan (lungembolism eller LE) kan det leda till döden. LE orsakar fler oväntade dödsfall på sjukhus än någon annan sjukdom. Även ett okomplicerat fall av DVT kan leda till komplikationer på lång sikt för upp till 50 % av dem som drabbas [1], bland annat genom att man kan få kroniska bensår som inte läker.

Varför uppstår DVT?

När man har genomgått en operation eller haft en sjukdom kan blodet bli tjockare och koagulera lättare. Detta är kroppens naturliga reaktion för att se till att sår eller inflammerade områden inte blöder för mycket. Nackdelen med detta är att det även ökar risken för att blodproppar bildas i benets djupa vener. Ju mindre rörlig man är, desto sämre blir blodcirkulationen i benen, vilket också kan leda till att blodproppar uppstår. Därför är det mycket viktigt med tidig rörlighetsträning efter en operation eller sjukdom.

Vilka riskerar att drabbas?

Vissa människor är mer benägna än andra att drabbas av DVT, t.ex. patienter på sjukhus som genomgått kirurgiska ingrepp, människor med nedsatt mobilitet eller människor med vissa genetiska anlag. Men alla kan drabbas av DVT.

 Om du vill spara den här informationen och diskutera den med ditt vårdteam kan du ladda ner ArjoHuntleighs® patientinformationsblad här.

Referenser

1. Kahn SR, Solymoss S, Lamping DL et al. “Long-term Outcomes After Deep Vein Thrombosis: Postphlebitic Syndrome and Quality of Life.” J Gen Intern Med. 2000; 15(6): 425–429.

Behöver du hjälp?

Kontakta ditt lokala kontor. .