ArjoHuntleigh Vascular Therapy and Prevention VTE Clinical Evidence Brochure

Intermittent pneumatisk kompression (IPC) har visats vara en mycket säker och effektiv metod för att främja patienters välbefinnande genom minskning av både omedelbara och långsiktiga kostnader som kan kopplas till djup ventrombos (DVT).

I ArjoHuntleighs dokument med klinisk evidens presenteras en uttömmande sammanfattning av de viktigaste kliniska och ekonomiska beläggen.

Ämnena innefattar bland annat:

  • Den globala påverkan av venös tromboembolism (VTE).
  • Patofysiologi för djup ventrombos.
  • Riskerna, ur olika kliniska synvinklar.
  • Intermittent pneumatisk kompression (IPC) – verkningsmekanism.
  • Sammanfattning av riktlinjerna i konsensusdokumentet.
  • En omfattande lista över viktiga laboratoriestudier, kliniska studier och säkerhetsstudier kopplade till Flowtron™ IPC-enheter.
  • Lista över alla referenser.

Ladda ned

Klicka här för att ladda ner ArjoHuntleighs broschyr med klinisk evidens.

Behöver du hjälp?

Kontakta ditt lokala kontor. .