I detta avsnitt finns ett urval av specifika kliniska frågor som kan uppstå vid daglig användning av IPC-systemet Flowtron®.

Om du använder en Flowtron-IPC för första gången kan du hitta svaret på dina frågor i följande dokument som du kan ladda ner:

Dessa svar är endast avsedda som information och vägledning och ska inte ses som ett substitut för en holistisk patientutvärdering. Din egen kliniska bedömning är viktigast. Om du har några frågor kan du kontakta läkare och/eller ditt lokala ArjoHuntleigh-kontor för rådgivning innan du använder produkten.

F Finns det någon koppling mellan användningen av intermittent pneumatisk kompression (IPC) och utveckling av kompartmentsyndrom?

F Varför är Flowtron®-systemet kontraindicerat för människor med akut djup ventrombos (DVT)?

F Kan en Flowtron IPC-enhet användas för barn?

F Enhetsrelaterade trycksår, patologi och förebyggande.

F Kan en vadmanschett appliceras direkt efter en knäoperation (även om knät är bandagerat)?

F Kan Flowtron-systemet användas för människor som tidigare haft lungembolism (LE)?

F Vad ska jag göra om standardmanschetterna är för små för patienterna? Kan jag koppla samman två manschetter för att bilda en stor manschett?

F Kan Flowtron-systemet användas för patienter som opererats i Lloyd Davies- eller litotomiposition?

F Om Flowtron-manschetterna inte använts på ett tag, kan man applicera dem på nytt och återuppta behandlingen utan risk för att DVT uppstått?

F Om Flowtron-systemet används när patienten är i en sittande ställning, kan det påverka blodcirkulation på ett negativt sätt?

F Är lårkompression mer effektivt för bariatriska patienter?

F Kan Flowtron-systemet användas på patienter med IVC-filter?

F IPC vid ortopedisk kirurgi.

F Kan jag rengöra en Flowtron IPC-manschett?

Behöver du hjälp?

Kontakta ditt lokala kontor. .