Varför fungerar placering i bukläge?

Placering i bukläge ändrar distributionen av alveolär inflation (Marini 2004, Albert 2000)

  • Mer homogen distribution av transpulmonellt tryck och alveolär inflation
  • Optimerar ventilations-/perfusions-matchning
  • Gravitationseffekter
  • Triangulär
  • Större bakre ytområde
  • Minskat tryck på övre hålvenen när buken inte är sammanpressad
  • Förbättrad alveolär rekrytering
  • Lungornas form
  • Pleurala gradientförändringar
  • Bukposition

Behöver du hjälp?

Kontakta ditt lokala kontor. .