Svaren som ges i denna resursguide för vanliga frågor är inte avsedda att vara medicinska råd eller utlåtanden och inte heller heltäckande svar på alla potentiella aspekter eller överväganden i den specifika situationen.

Den behandlande läkaren och kliniska vårdpersonalen bör alltid rådfrågas och fatta beslut som rör tillämpningen och användningen av terapier, terapiinställningar, behandlingsplaner och medicinsk vård. De svar som ges i denna resursguide måste beaktas mot bakgrund av den individuella vårdtagarens tillstånd och förhållanden då individuella situationer kan skilja sig åt. Svaren ges endast i informations- och utbildningssyfte.

Du bör också vara förtrogen med alla gällande produktanvisningar, indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighetsåtgärder före användning. Följ länken för att se produkt- och praxisrelaterade vanliga frågor.

Behöver du hjälp?

Kontakta ditt lokala kontor. .