Det finns kliniska bevis för att ett varm bad innebär många fördelar, bland annat: smärtlindring, ökad mobilitet, minskning av hudsjukdomssymptom och förbättrat psykiskt välbefinnande.

En tidig medicinsk uppsats (Radcliffe, 1916) rapporterar om användning av varma bad för daglig framgångsrik behandling av fler än 170 militärer med både fysiska och psykiska krigsrelaterade skador under första världskriget.

I en systematisk genomgång av 29 randomiserade kontrollerade studier omfattande 1 720 patienter med reumatiska och muskuloskeletala sjukdomar drog man slutsatsen att det fanns ett samband mellan varmvattenterapi och mindre smärtor och ökad känsla av välbefinnande (Falagas, 2009). Värmestimulering ökar kollagenrika vävnaders töjbarhet, vilket ökar ledernas rörelseområde (Matz, 2003). Det har också konstaterats att hypertermi minskar synovial ledvätskas viskositet (Sukenik, 1997).

Varmvattenbehandling har också förknippats med positiva effekter för dermatologipatienter (Matz, 2003). Att lägga i uppmjukande medel i varmvattnet som en del av badrutinen rekommenderas för vårdtagare/patienter med torr/kliande hud. Varmvattenbad hjälper också huden att absorbera uppmjukande medel som appliceras efter badet.

Värmestimulering vidgar kärlen, förbättrar blodcirkulationen och minskar blodtrycket, vilket också förklarar varför kortsiktig värmebelastning kan lindra smärta. Vidare kan användning av värme för att inducera hypertermi även ha både immunosuppressiv och anti-inflammatorisk effekt. (Matz 2003).

2010 utförde Petrofsky et al. en serie studier som visade att en väsentlig del av det ökade blodflödet i huden i samband med nedsänkning i varmvatten beror på att huden fuktas (vatten) snarare än på själva värmen.

Hydrosound™ = ultraljud
Vissa ArjoHuntleigh-bad har en inbyggd Hydrosound -enhet som arbetar med en låg frekvens om 30 kHz och har låg strömförbrukning (20–100 mW/cm2). Vid dessa nivåer är de viktigaste effekterna av ultraljud typiskt mekaniska och piezoelektriska, vilka skapas genom skjuvverkan av de stabila mikrobubblorna i alternerande höga och låga tryckvågor som genereras av ultraljudsomvandlaren (Peschen, 1997). Partiklar och smuts tas mjukt bort från huden genom den mekaniska kraften av imploderande mikrobubblor.

Användningen av ultraljud inom medicinen i behandlingssyfte betraktas som säker och har accepterats och praktiserats i många år. (Miller, 2012).

Behöver du hjälp?

Kontakta ditt lokala kontor. .