En studie utfördes för att ta reda på vad som mest inverkar på den statiska belastningen och tidsåtgången vid tvätt av vårdtagare.

Vad gäller statisk belastning är bad och dusch av vårdtagare en av de mest stressande uppgifterna för vårdpersonalen.

Betydande minskning av belastningen vid användning av duschstol som kan ställas in i höjdled

Resultatet av studien visade att vårdpersonal som använder en hygienstol med fast höjd vid tvätt och dusch av vårdtagare arbetar mindre än 1/3 av tiden, (31 %) i en för kroppen hälsosam arbetsställning, jämfört med 59 % vid användning av en duschstol som kan ställas in i höjdled.

Att använda elektrisk höj- och sänkbar utrustning är det alternativ som är att föredra ur arbetsbelastningsperspektiv, men vad gäller för tidsåtgången?

Sammanlagt 67 tvättaktiviteter observerades, och ”tvätt i säng” som tog 474 sekunder var den mest tidskrävande metoden.

Vårdpersonalen hade störst inflytande på tidsåtgången. Den näst viktigaste faktorn var vilken utrusning som användes, medan patientvariabeln var den minst viktiga faktorn.

Knibbe et al, Reducing back injuries among nurses; results of a laboratory study. Professional Safety, Nov 1996.

Behöver du hjälp?

Kontakta ditt lokala kontor. .