ArjoHuntleighs dusch- och badlösningar ger vårdtagarna en värdig hygienupplevelse och vårdpersonalen en säker och tidseffektiv arbetsmiljö.

Varje dag leder skötsel av vårdtagares hygien till onödiga skador för vårdpersonal och förlorad värdighet för vårdtagare. Kliniska studier har visat att detta kan förebyggas och att tid kan sparas.

Resultat

  • Hjälpmedel som kan elektriskt höjdjusteras bidrar avsevärt till att minska risken för att vårdpersonalen fysiskt överbelastas vid rutiner i samband med vårdtagares hygien. 
  • Tid kan sparas genom att man väljer rätt dusch- och/eller badlösningar som ett alternativ till att tvätta vårdtagaren i sängen.
  • Användning av ett adekvat hjälpmedel som är avpassat för vårdtagarens mobilitetsnivå bidrar till att minska den statiska belastningen på vårdpersonalen. 
  • Vårdtagarens mobilitetsnivå påverkar inte direkt risken för att fysiskt överbelasta vårdpersonalen om vårdpersonalen använder rätt hjälpmedel. 
  • Vårdpersonalens egen inställning kan hjälpa till att minska den fysiska belastningen.
  • Bekvämlighet och allmänt välbefinnande kommer förmodligen att öka om ett bad, en duschvagn eller en duschstol som elektriskt kan ställas in i höjdled används.
  • Fler vinster kan uppnås om resultaten av studien tillämpas i ett aktivt program för säker patientförflyttning.

Läs mer om klinisk evidens som stöder fördelarna med ArjoHuntleighs bad- och duschlösningar.

 

Behöver du hjälp?

Kontakta ditt lokala kontor. .