Getinge Group är en ledande global leverantör av utrustning och systemlösningar som bidrar till kvalitetsförbättring och kostnadseffektivitet inom vård- och omsorgssektorn.

Getinge Group utvecklas snabbt, både vad gäller försäljningsvolymer och kunderbjudanden. I dag har Getinge runt 15 000 anställda, över 100 egna säljföretag över hela världen och 28 produktionsanläggningar i 9 länder. 2012 uppgick nettoomsättningen till 24,2 miljarder kronor och resultatet före skatt till 3,4 miljarder kronor.

Sedan företaget noterades på Stockholmsbörsen 1993 har Getinge Group haft en årlig genomsnittlig tillväxt av försäljningen på 14 %.

Getinge Group är indelat i tre affärsområden: Medical Systems, Extended Care och Infection Control.

Under de senaste åren har Getinge expanderat kraftigt i Nordamerika och på flera tillväxtmarknader. Europa var tidigare koncernens dominerande marknad, men står i dag för mindre än hälften av den totala omsättningen. Omsättning per geografiskt område:

  • Västeuropa 37 %
  • USA och Kanada 32 %
  • Andra länder 31 %

Behöver du hjälp?

Kontakta ditt lokala kontor. .